•  תנאים כלליים להזמנה באתר האינטרנט:

   חברת איזי גו  תיירות הינה סוכנות נסיעות,המזמינה עבורכם שירותים המסופקים ע"י סיטונאי תיירות,לרבות המלון,חברות התעופה וההשכרה(להלן: "הספק/ים") בכפוף לזמינותם ובהתאם למידע הנמסר מהספק.על כן,כל השירותים המוזמנים הם בגדר בקשה בלבד עד לקבלת אישור טלפוני מחברתנו,כמו כן האחריות הבלעדית לביצוע השירותים בפועל היא על הספק בלבד.בקשות מיוחדות בכל הנוגע למלון ו/או למוביל האווירי ו/או להשכרת רכב מועברות ע"י חברתנו לספק הרלוונטי אולם אינן מאושרות. בכל מקרה של תקלה ו/או אי התאמה יש לפנות מיידית,במישרין או בעזרתנו לספק המתאים מבלי לגרוע מכלליות האמור'

   דרכון:

   באחריות הלקוח להצטייד בדרכון תקף לשישה חודשים לפחות מעת תאריך החזרה והכולל מספר מספק של דפים ריקים (לפחות 3 דפים), באשרות כניסה(ויזות) מתאימות,וכן לציין בפני חברתנו אם ברשותו דרכון שאינו ישראלי או שהנו מחזיק בתעודת מעבר. חובה על אזרח ישראלי בין אם הוא נושא אזרחות אחת או יותר להיכנס ולצאת מגבולות המדינה באמצעות דרכון ישראלי בלבד.הטיפול בדרכון,אשרות וכיוצא בזה,הנו באחריות הנוסע בלבד.כל הזמנה הנעשית במשרדינו הנה בגדר בקשה בלבד עד לקבלת האישורים הסופיים מספקי התיירות השונים. במקרה של ביטול (לאחר קבלת אישור על העסקה) ובלבד והביטול אינו נופל בתנאי ביטול מקלים לפי חוק הגנת הצרכן כפי המפורט בטופס זה. הלקוח מאשר כי התחייבות החברה ללקוח לשירותים והמוצרים שהוזמנו תקפה אך ורק לאחר שהתשלום עבר וחויב במלואו אצל החברה. הלקוח מאשר כי לא תהיינה לו תלונות ו/או תביעות וכל טענה אחרת מכל מין וסוג שהוא לפיצוי. 

   חיסונים:
   איזי גו מתריעה כי ישנן מדינות מסוימות אשר נדרש לבצע חיסונים לפני היציאה. למידע בנושא זה נא עיין באתר משרד הבריאות www.health.gov.il. 

   טיסות:
   חשוב לדעת כי כיום אין הגדרה ברורה ו/או כללים אחידים הנכונים ל- מהי חברת תעופה או טיסה סדירה שכר או לאו קוסט , נכון הדבר לרבות  בכל הקשור להזמנת מקומות ישיבה, כבודה, ארוחות מערכת בידורית ושעות טיסה, לעיתים השוני משתנה בין חברה תעופה אחת לשנייה ולעיתים אף באותה הטיסה בהתאם לסוג הכרטיס שנרכש. כיום אין להניח כי השירותים הנ"ל נכללים במסגרת הקנייה, להיפך הוא הנכון , בטיסות שכר ו/או לאו קוסט (וכיום גם בחלק מחברות התעופה הסדירות בהתאם לסוג הכרטיס) , מקומות הישיבה במטוס על בסיס מקום פנוי, אין ארוחות, אין מערכת בידורית ,שעות הטיסה עלולות להשתנות ויש תשלום נוסף עבור כבודה וזאת אלא אם נאמר מפורשות אחרת.  מעבר לכך בטיסות שכר, שעות הטיסה עלולות להשתנות ברגע האחרון על ידי המפעילים/ספקים/חברת התעופה כמו כן עלולים להיות שינויים ,ביטולים עיכובים בחניות ביניים בדרך ליעד הסופי. איזי גו פועלת להביא את כל המידע שברשותה ללקוח בטרם נסגרה ההזמנה ככל שהמידע מועבר אליה על ידי הספקים. עם זאת בכל מקרה של ספק על הלקוח לברר נושאים אילו למול המוקד האנושי בחברת התעופה ו/או באיזי גו.

   לגבי טיסות שכר חשוב לציין שמפעילי הטיסות/ספקים/חברות התעופה לא תמיד מקבלים אישור מוקדם למסלולי הטיסה ו/או לשעות הטיסה וזאת על אף שטיסות אילו מפורסמות על ידם אם באופן ישיר ואם באמצעות סוכני הנסיעות בכלל ואיזי גו בפרט (באתר ואו במוקד הטלפוני) ככל שמידע מוסג זה יועבר לידינו נדאג ליידע את ציבור לקוחותינו אך לא נוכל להתחייב למידע שכן הינו באחראיות הספקים בלבד! עם זאת אנו מעמידים לרשותכם כתובת מייל אליה תוכלו להפנות אלינו שאלות הנוגעות לאישורים סופיים של שעות הטיסה easygo@easygo.co.il , איזי גו לא תהא אחראית לכל שינוי בטיסה או בשעת הטיסה וכל טענה ו/או תביעה תועבר לידי הספק/המפעיל/חברת התעופה. הטיסות מבוצעות ע"י המוביל האווירי בהתאם לתנאיו ואחריותו , לרבות אחריות לאיחורים , עיכובים , שינויים , הקדמות ואיחורים ביטולים ואובדן או נזק לכבודה ע"פ כל דין. על הנוסעים חלה חובת התייצבות בידוק בשדה התעופה בטרמינל הרלוונטי הן בארץ והן בחו"ל של  לפחות 3 שעות קודם מועד ההמראה. 

   על הנוסעים חלה חובת אשרור טיסתם הלוך וחזור כ 72 שעות לפני מועד הטיסה . 

   הריון:
   נשים בהריון חייבות להצטייד לקראת הנסיעה באישור רפואי על היותן בהריון תקין שיירשם בשפה האנגלית, ולעדכן בנושא את סוכן הנסיעות. 

   תינוק :
   מחיר כרטיס הטיסה לתינוק מתחת לגיל  שנתיים – ללא זכאות למושב  ואינו מקנה זכות לעריסה מטען ו/או שירות כלשהו הניתן ע"י חברת התעופה. בקשות מיוחדות : החברה אינה אחראית להזמנת מזון כשר ו/או כל מזון אחר בטיסה  לרבות אם ביקש הנוסע בשעת ביצוע ההזמנה , כל הבקשות הנן באחריות חברת התעופה בלבד ובהתאם לאפשרויותיה. 

   השכרת רכב:
   בכפוף לתנאי חברות ההשכרה השונות , יש לשים לב לתשלומים שאינם כלולים במחיר ההשכרה ויש לשלם בחו"ל. באחריות הנוסע לעדכן בשעת ביצוע ההזמנה באם גיל הנהג הנו מתחת ל  25 ו/או נהג חדש. כמו כן על הנוסע להצטייד בכרטיס אשראי בין לאומי על שמו וכן רישיון  נהיגה בין לאומי כאשר אלו הנם  תקפים ופרטיהם זהים. חברת ההשכרה אינה מתחייבת לספק רכב מסוג מסוים  אלה מקבוצת רכבים מסוימת . לכל חברה צי הרכבים שלה. העברות: העברת הנוסעים משדה התעופה למלון ובחזרה בחבילות בהן קיים שירות העברות, מתבצעת באמצעות אוטובוס מאסף, ועל כן, תיתכן כי הנסיעה תתארך עקב איסוף/הורדת נוסעים בבתי מלון שונים. אוטובוס האיסוף משדה התעופה ומהמלון לא ימתין לנוסעים מאחרים, וכמו כן, לא תינתן הושבה לתינוקות. 

   בתי מלון :
   המלונות מדורגים בהתאם להגדרת משרד התיירות המקומי ו/ או ספקים מקומיים (כך לדוגמה כמו שקורה באנגליה) ואינם זהים ברמתם ו/או ניתנים להשוואה למלונות באותו דרגה בכל מקום אחר בעולם. שעת הכניסה לחדרים ופינויים הנה ע"פ מדיניות כל מלון ומלון ולרב קבלת החדרים הנה החל משעה ;14:00 ושעת פינוי החדרים הנה עד ל 12:00 בצהרים וזאת ללא קשר למועדי הטיסה. במלונות בארץ, כאשר הכניסה היא במוצ"ש, קבלת החדרים תהיה החל מצאת השבת. השיבוץ בחדרים , תחזוקה , תקינות , ו/או הפעלת מערכות המלון לרבות מיזוג אוויר , מעליות וכיו"ב כמו כן גם זמינות ו/איכות ו/או טיב השירותים והמזון הניתנים במלון וכן קיומם של מטרדים במלון ובסביבתו כל אלה אינם בשליטת החברה ולפיכך אינם באחריותה, כי אם באחריות המלון. בבתי מלון ממוזגים תתכן הפסקת המיזוג בשעות מסוימות ע"פ נהלי המלון ו/או תקנות האנרגיה האזוריות. בבתי מלון מסוימים אין זהות מושלמת בין החדרים לרבות מבחינת רמתם , ו/או גודלם ו/או תכולתם ושיבוץ הנוסע בחדרים נעשה ע"י הנהלת המלון ובאחריותו. במקרים מסוימים של תפוסת יתר במלון ו/או אי התאמה מיוחדת שמורה הזכות לחברה / ספק התיירות / הספק המקומי / בית המלון למצוא לנוסע מלון חלופי שלא ייפול בדרגתו ומיקומו של המלון המקורי. בקשות מיוחדות לגבי חדרים , מיקומם , צמידותם , תכולתם יועברו ע"י החברה לספק המקומי בחו"ל במידה ונמסרו לה ע"י הנוסע בשעת ביצוע ההזמנה, וביצוען בפועל הנו באחריות המלון ובהתאם לאפשרויותיו (כל בקשה מסוג זה הינה בגדר בקשה בלבד ולא ניתן להבטיחה ). חדר זוגי הנו חדר בעל 2 מיטות שאינן בהכרח צמודות או מיטות זוגיות. חדר לשלושה ויותר עשוי להיות חדר זוגי ובו מיטות מתקפלות נוספות / ספה נפתחת וכדומה. בקשה לצירוף עריסת תינוק לחדר הנה בגדר בקשה בלבד ביצועה הנו באחריות המלון ובהתאם לאפשרויותיו , מלונות רבים גובים תשלום נוסף בגין עריסת תינוקות תשלום המשולם  ישירות בבית המלון .  חדר ליחיד עשוי להיות חדר קטן יותר מהרגיל . הגעה מאוחרת למלון ו/או עזיבה מוקדמת של המלון עשויה להביא להפסדי ארוחות או לקבל ארוחות מסוג שונה והכל בהתאם לנוהגי המלון ובאחריותו.במרבית מבתי המלון נדרש תשלום נוסף ישירות למלון עבור שירותים נוספים ומיוחדים ועבור השימוש במתקנים כמו הזמנת סרטים, כספת , מיני בר , סאונה , חדר כושר . מגרשי טניס , ספורט ימי שמשיות ועוד. על כן לא יתקבלו תלונות במקרים של דרישות תשלום ע"י המלון . אם חלילה מי מהנוסעים נתקל בבעיה במלון עליו לפנות בזמן אמת לצוות במלון ו/או לספק המקומי שפרטיו מצויים על שובר המלון ו/או לחברת איזי גו . סיורי בחירה : סיורי בחירה נמכרים ומבוצעים ע"י ספקים וסוכנים מקומיים ואינם קשורים כלל ועיקר לחברת איזי גו.
   **מחירי שירותי תיירות פנים המוצעים באתר איזיגו הינם לאזרחי ישראל בלבד. המחירים לתיירים שונה.**

   מס תיירות בבתי מלון באירופה:
   שימו לב, בחלק מערי אירופה מוטל מס מקומי על תיירים הלנים בבתי מלון בעיר, גובה המס נגזרת מרמת המלון ומשולם לפי מספר הלילות, לא ניתן ואו לגבות את המס בישראל אלא בתשלום ישיר בבית המלון. המס כאמור איננו נכלל במחיר העסקה.


   נוסעים מתחת לגיל 18 הטסים ל/מדרום אפריקה  
   ההנחיות תקפות לנוסעים מתחת לגיל 18 המבקשים להיכנס/לצאת ל/מדרום אפריקה כאשר הם מלווים על ידי שני ההורים/הורה אחד/מלווה בוגר אחר או טסים ללא ליווי. 
   בכל אחד מן המקרים, יהיה על הנוסע להציג את כל המסמכים הבאים בשפה האנגלית: 
   •דרכון בתוקף (בדרכון חייב להיות דף אחד ריק לטובת חותמת שלטונות ההגירה הדרום אפריקאים). 
   •תעודת לידה מקורית של הנוסע הקטין. 
   •הצגת מסמך התחייבות או מסמך המצביע על סיבת היעדרות מסמך כזה (כגון: תעודת פטירה/ מסמך משפטי אחר)לפי הפירוט להלן: 
   ילד הטס ללא ליווי 2 ההורים- יידרש להציג מסמך התחייבות חתום ע"י 2 ההורים
   ילד הטס בליווי הורה אחד- יתבקש להציג מסמך התחייבות חתום ע"י ההורה השני אשר אינו מתלווה. 
   •נוסע מתחת לגיל 18 הטס ללא ליווי יידרש להציג גם מסמך עם פרטי האדם אשר יפגוש אותו בשדה התעופה בדרום אפריקה.

   כרטיסי כניסה:
   לאירועים/משחקים וכיו"ב- מרגע ההזמנה חלים על המזמין דמי ביטול מלאים.ידוע ללקוח כי החברה איננה יכולה להבטיח את מקום הישיבה אלא אם צוין מפורשות בהזמנה. ידוע ללקוח כי מחירי הכרטיסים הינם גבוהים מהמחירים הנקובים על גבי הכרטיסים.מרגע מסירת הכרטיס לידי הלקוח, או מי מטעמו הכרטיס יהיה באחריותו הבלעדית. לא יהיה ניתן להנפיק כרטיס חדש במקרה של אובדן ואו נזק לכרטיס ולא יינתן החזר כספי.סירובו של הלקוח לקבל את הכרטיסים שקיבל כמוה כביטול הזמנה לכל דבר ועניין.


   ביטוח:
   לתשומת ליבך , עליך לדאוג לביטוח מתאים , מקיף ונרחב לפי צרכיך,לרבות ביטוח רפואי ומטען. סעיף בפוליסה שברשותך מכסה ביטול טרם היציאה ביטול במקרה של חו"ח מוות קרוב משפחה מדרגה ראשונה, או אשפוז הנוסע בבי"ח. לידיעתך, אין הביטוח מכסה כל מקרה אחר של ביטול ההזמנה, ועליך לקרוא בעיון את תנאי הפוליסה בעניין זה. לקבלת החזר כלשהו, לרבות החזר דמי ביטול, עליך לפנות ישירות לחברת הביטוח. 

   מחיר אתר:
   המחירים המוצגים באתר הינם להזמנות אינטרנטיות בלבד, סופיים וכוללים את כל המיסים וההיטלים. שער ההמרה יקבע לפי שער המכירה האחרון (העברות והמחאות גבוה) ביום העסקים שקדם למועד התשלום.
   איזי גו EASYGO  הינו אתר מאובטח בפרוטוקול מוצפן באמצעים המתקדמים ביותר, כאשר אתם מבצעים הזמנה באתר, אתם מצטרפים לאלפי לקוחות מרוצים שביצעו הזמנה מאובטחת באתר.
   למזמינים בטלפון, על מחיר האתר תחול תוספת של 19$ / 19 אירו דמי טיפול לנוסע להזמנה לחו"ל או 19 ש"ח דמי טיפול לנוסע להזמנה בארץ.
   הזמן באתר וחסוך זמן יקר .

   דמי ביטול שינוי:
   על כל ההזמנות חלים דמי שינוי או ביטול מרגע ביצוע ההזמנה כמפורט בתנאי ההזמנה או לחילופין בטפסי ההחתמה. תנאי הביטול ו/או השינוי משתנים בהתאם לספק, סוג המוצר, עיתוי ההזמנה ומועד היציאה. בנוסף ומבלי לגרוע מתנאים אלה, בכל מקרה של שינוי או ביטול טיסה סדירה/טיסת שכר/חבילה/ (טיסה+ מלון ו/או רכב) לאחר הכרטוס ו/או אישור ההזמנה יחולו דמי טיפול בגובה 70$ לאדם של חברת איזי גו וזאת בנוסף לדמי הביטול ואו השינוי של הספקים. תנאי הביטול כפופים לחוק הגנת הצרכן תשמ"א 1981 סעיף 14ג', ה' ותקנות הגנת הצרכן – (ביטול עסקה) התשע"א 2010. חשוב לדעת, כל צרכן הרוכש  שרותי הארחה, נופש בארץ, נסיעה, חופש או בילוי מאת החברה רשאי לבטל את העסקה בתנאי ביטול מקלים ובלבד שהודעת הביטול נעשתה בכתב ונשלחה למשרדי החברה  בפקס ו/או במייל ו/או במסירה אישית וזאת בתוך  14 ימים ממועד עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך גלוי (מסמך עם פרטי העסקה), לפי המאוחר מבניהם ולא פחות מ 7  ימים (שאינם ימי מנוחה) קודם למועד היציאה/תחילת השירות.  ימים שאינם ימי מנוחה (ימי חול א'-ה' וכן ערבי חג וימי ו' עד שעה 12:00). במידה ויום שליחת ההודעה על הביטול הינו יום שבתון או חג, ייחשב יום הביטול היום העוקב. תנאי ביטול מקלים: בכל מקרה של ביטול לפי התנאים כאמור יחויב הצרכן בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מעלות ההזמנה או 100 ₪ לאדם, לפי הנמוך מבניהם. חשוב לציין כי הניסוח המחייב והמלא הינו זה המופיע בסעיף 14 ג' ו  -14 ה' לחוק הגנת הצרכן ובתקנות הגנת הצרכן – ביטול עסקה.     

   נזקים וביטוח:
   אין החברה אחראית לנזקי הנוסע לרבות נזקי גוף ו/או מטענו לרבות כל נזק ישיר לגוף או עקיף. מומלץ ביותר לרכוש פוליסת ביטוח רפואית מקיפה לחו"ל ביטח ביטול הזמנה, מטען וציוד אישי. החברה אינה נושאת באחריות בין במישרין ובין בעקיפין למחדלי ו/או מעשי ספקי ונותני השירותים  בפועל זכותו של הנוסע לתבוע במישרין את נותני וספקי השירותים בפועל ו/ או חלקם. על הנוסע לצפות בעת ההזמנה כי באזורים מסוימים יתכנו נזקי טבע , מלחמה , מצב בטחוני מיוחד, שאינם באחריות החברה.

   חילוקי דעות:
   מוסכם ומוצהר כי בכל מקרה בו תוגש תביעה כנגד החברה, תהה סמכות שיפוט מקומית לבתי המשפט בעיר יפו ת"א בלבד.  

   אחריות:
    איזי גו מזמינה בעבורך את שירותי הנסיעות מאת ספקי השירותים השונים, בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנתך. איזי גו מתחייבת לבצע את ההזמנה במיומנות, למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש, ואולם לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות ושאינן בשליטת סוכנות הנסיעות, אם יחולו אצל ספקי השירותים, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה או שיבוש של ממש. אחריות לגבי הובלה אווירית מוסדרת באמנות השונות, על פי חוק שירותי חוק התובלה האווירית, התש"ם- 1980. זכותו של הנוסע לתבוע ישירות את ספקי השירותים כולם או חלקם בגין נזקים שנגרמו עקב מעשה מחדל של אותם ספקי השירותים. לקוח יקר חברת איזי גו מעמידה לרשותך כתובת מייל למקרים דחופים, כתובת המייל sos@easygo.co.il.

       המערכת מחפשת עבורך: