דרכי ביטול הזמנה


ניתן לבטל הזמנות שבוצעו באתר איזיגו באמצעים הבאים:

1. ביטול באמצעות דוא"ל - יש לשלוח מייל לדוא"ל 
service@easygo.co.il

2. ביטול באמצעות טלפון -  03-5720000 בימים א'-ה' בין השעות 10:00-16:00
 

3. ביטול באמצעות פקס - 03-5720001
 

4. ביטול באמצעות דואר רשום לכתובת משרדי החברה:
איזיגו, רחוב ברוך הירש 14, בני ברק מיקוד: 5120206 
(לתשומת לבכם, יש לוודא כי דבר הדואר הרשום יגיע למשרדי החברה בכתובת הנ"ל, לפחות 7 ימי עסקים טרם המועד שנקבע לטיסה, ככל שנותרו ימים אלה, אחרת יש להודיע לחברה באמצעות הטלפון, האינטרנט או הדוא"ל.)


ביטול ההזמנה בהתאם לסעיף 14ט לחוק הגנת הצרכן (תיקון 27.11.17), בכפוף לתנאי הביטול בתנאים הכלליים של איזיגו, חוק ותקנות הגנת הצרכן.